ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 โครงการสร้างต้นแบบพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (FUEL CELL) ชนิด PEMFC ขนาดใหญ่ 11 กิโลวัตต์ จำนวน 6 ชุด (66 กิโลวัตต์) เพื่อนำไปใช้ขับเคลื่อนรถพลังงานไฟฟ้าแห่งชาติ ที่คณะกรรมมาธิการการวิทยาศาสตร์ วุฒิสภาเป็นผู้กำหนดนโยบายและส่งเสริม 438
2 ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 213
3 พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 169
4 วิเคราะห์นวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล เรื่องรัตนโกสินทร์และสองฝั่งคลอง 133
5 ภาษาฝรั่งเศสในภาษาไทย 117
6 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 114
7 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 112
8 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 111
9 ระบบบัญชีโรงพยาบาลเอกชน 104
10 การสร้างแบบฝึกทักษะวิชาภาษาไทยเรื่อง "การผันวรรณยุกต์" สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 102
11 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 100
12 ประสิทธิภาพของผักตบชวาในการกำจัดโลหะหนัก : แคดเมียม ทองแดง ตะกั่ว 81
13 แชมพูสระผมจากมะกรูด 78
14 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 77
15 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.). 74
16 Renal Tubular Acidosis 71
17 ปี่พาทย์นางหงส์ : ประวัติและระเบียบวิธีบรรเลง 69
18 การบัญชีตามความรับผิดชอบ (Responsibility accounting) 69
19 ประวัติและผลงานนาฎยประดิษฐ์ของครูลมุล ยมะคุปต์ : กรณีศึกษาระบำพม่า-มอญ 68
20 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 68