ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 121
2 Renal Tubular Acidosis 117
3 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 108
4 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 95
5 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 80
6 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์แบบทดสอบสภาพสมองเสื่อมเบื้องต้นฉบับภาษาไทย [MMSE-Thai] 2002 และแบบทดสอบสมรรถภาพสมองไทย [Thai Mini-Mental State Examination; TMSE] ในการคัดกรองผู้สูงอายุภาวะสมองเสื่อม 72
7 ผลการใช้แบบฝึกทักษะการคิดคำนวณตามแนว เวทคณิต เรื่องการบวกและการลบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 72
8 โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง ถังขยะอัจฉริยะ 72
9 การสกัดแอนโธไซยานินส์จากดอกอัญชัน (Clitoria ternatea L.). 70
10 ผลกระทบของพระราชบัญญัติลักษณะปกครองคณะสงฆ์ ร.ศ. ๑๒๑ ต่อการปกครองคณะสงฆ์ไทย 69
11 ผลของการเช็ดตัวลดไข้ด้วยวิธีธรรมดา และวิธีประคบด้วยผ้าเปียกในผู้ป่วยเด็กที่มีไข้สูง หอผู้ป่วยกุมาร 2 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 63
12 การพัฒนารูปแบบการผสมผสานการฝึกด้วยน้ำหนัก กับการฝึกด้วยแรงดันอากาศเพื่อเพิ่มพลังอดทนในนักกีฬาเทนนิส 61
13 คุณภาพกำไรกับผลตอบแทนของหุ้น : การศึกษาจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 57
14 พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 55
15 ผลของโปรแกรมการฝึกความคล่องแคล่วว่องไว แบบผสมผสานการเล่นพื้นเมืองไทย ที่มีต่อการพัฒนาความคล่องแคล่วว่องไวของนักกีฬาฟุตบอลอายุระหว่าง 10 – 12 ปี 55
16 การเปรียบเทียบคุณภาพของแบบทดสอบมิติสัมพันธ์ แบบซ้อนภาพที่มีรูปแบบการซ้อนต่างกัน 55
17 วิวัฒนาการของการประชาสัมพันธ์ในประเทศไทย : งานวิจัย 53
18 การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 53
19 การศึกษาความเที่ยงตรง-ความเชื่อมั่นของแบบสำรวจ The Vocational Interest, Experience and Skill Assessment (VIESA) และ การศึกษาความสอดคล้องระหว่างสาขาวิชาที่ศึกษาและความสนใจ ในอาชีพ 52
20 ผลกระทบของคุณสมบัติของทราย ต่อการเกิดรอยตำหนิในงานหล่อ 52