ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

สถิติงานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุด

งานวิจัยที่เข้าดูมากที่สุดประจำเดือน
# หัวเรื่อง จำนวน
1 ตำราประพันธศาสตร์ไทย : แนวคิดและความสัมพันธ์กับขนบวรรณศิลป์ไทย 304
2 ผลของการใช้กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมที่มีต่อการลดพฤติกรรม ก้าวร้าวของเด็กปฐมวัย 198
3 การปฏิบัติงานร่วมระหว่าง อาสาสมัครกู้ภัยในสังกัดมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง และร่วมกตัญญู กับหน่วยกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี 193
4 แนวทางการพัฒนางานวิชาการของนักวิชาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 162
5 ความแม่นยำในการคาดคะเนน้ำหนักทารกในครรภ์โดยใช้สูตร Johnson ขณะเจ็บครรภ์คลอดโรงพยาบาลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 148
6 การวิเคราะห์เนื้อหาจริยธรรมในเรื่องสั้นรางวัลซีไรด์ ชุดก่อกองทราย ของไพฑูรย์ ธัญญา 144
7 ภาพสะท้อนสังคมในเรื่องสั้นและนวนิยายของชาติ กอบจิตติ 137
8 Renal Tubular Acidosis 134
9 สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการไปรษณีย์ไทย 130
10 พฤติกรรมการบริโภคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปของนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 113
11 การจัดการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน : พื้นฐานการศึกษาด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 112
12 พฤติกรรมการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าของผู้มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสถานบริการสาธารณสุข จังหวัดเพชรบุรี 108
13 พฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วน : ศึกษากรณีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 104
14 วิเคราะห์นวนิยายของ ว. วินิจฉัยกุล เรื่องรัตนโกสินทร์และสองฝั่งคลอง 100
15 ลักษณะเด่นของกาพย์ห่อโคลงและกาพย์เห่เรือ พระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศร 97
16 โครงการการจัดทำเครื่องมือทางกฏหมายในการฟื้นฟูเมืองสำหรับประเทศไทย 92
17 โครงการศึกษาทดลองการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยบำบัดน้ำเสียที่มีผลทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของโครงการบ้านเอื้ออาทร 92
18 โครงการศึกษาเพื่อจัดทำต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการอยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ : กรณีศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน 92
19 ปัญหาจริยธรรมของธุรกิจการขายตรง กรณีศึกษาทัศนะของผู้บริหาร พนักงานขายและผู้บริโภค 91
20 Application of bacterial lipopolysaccharide to improve survival of the black tiger shrimp after Vibrio harveyi exposure 91