ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ในปี พ.ศ.2559

ผลการค้นหาทั้งหมด 10,622 รายการ จาก 886 หน้า

การลดพลังงานของระบบปรับอากาศโดยการสะสมพลังงานความร้อน

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 2559

ความยาววันและกรดจิบเบอเรลลิกต่อการออกดอกของหวายสวีทดอน

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 2559

การศึกษาและพัฒนาคอนกรีตโปร่งแสงสู่เทคโนโลยีสีเขียว

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 2559

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดบัวสายพันธุ์บัวผัน

ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 886      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   886   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 886      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   886   หน้า