ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก Universiti Sains Malaysia, Malaysia

ผลการค้นหาทั้งหมด 29,288 รายการ จาก 2,441 หน้า

IDENTIFICATION OF SLOPE FAILURE USING 2-D RESISTIVITY METHOD

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

BRAZY, a modular system furniture for home and office

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2561

USM TERIMA PELAWAT DARIPADA UNIVERSITY OF GRONINGEN BELANDA

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

USM DAN UPSI BEKERJASAMA UNTUK INTERNET MASA HADAPAN

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

PRETTY BOY JADIKAN DRAMA KOREA POPULAR DI MALAYSIA

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

NOOR ATHIRAH TERIMA ANUGERAH GEMILANG MEDIA AKRILIK

Universiti Sains Malaysia, Malaysia 2560

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 2,441      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,441   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 2,441      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   2,441   หน้า