ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา

ผลการค้นหาทั้งหมด 541,219 รายการ จาก 45,102 หน้า

โครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอ้อยและการใช้ประโยชน์จากอ้อยในท้องถิ่น

กรมวิชาการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2563

ปริมาณแกมม่าโอไรซานอล สารฟินอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระในข้าวเม่า

ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2563

การทดสอบพันธุ์สับปะรดลูกผสมพันธุ์ใหม่ระดับแปลงเกษตรกร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2562

การสร้างแบบจำลองเพื่อทำนายการเปลี่ยนแปลงข้าวใหม่เป็นข้าวเก่า

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2562

บทบาทของสารสกัดจากข้าวกล้องงอกต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2562

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 45,102      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   45,102   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 45,102      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   45,102   หน้า