ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มรภ.สงขลา

ผลการค้นหาทั้งหมด 401 รายการ จาก 34 หน้า

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การปนเปื้อนของสารออร์แกโนตินในอ่าวเมืองเก่าสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

ฤทธิ์ต้านอนุมุลอิสระในสารสกัดจากผลจำปาดะในพื้นที่จังหวัดสตูล

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

การปนเปื้อนของสารออร์แกโนทินชายฝั่งเมืองเก่าสงขลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

ฤทธิ์ต้านเอนไซม์อะซิติลโคลีนเอสเตอเรสจากผักในครัวเรือน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนา 2559

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 34      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   34   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 34      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   34   หน้า