ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานย่อย มรภ.ลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,170 รายการ จาก 98 หน้า

การทดลองเนื้อดินเพื่อทำเซรามิกหอมโดยใช้กากดินขาวทดแทนทราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

ชุดสาธิตการเชื่อมต่อระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การพัฒนาโปรแกรมเกมสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การทดลองเนื้อดินสำหรับดินสอเขียนสีใต้เคลือบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การทดลองสีใต้เคลือบโดยใช้ศิลาแลงเป็นสารให้สี

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

การออกแบบและสร้างชุดสาธิตการบิดของเพลาในรายวิชาความแข็งแรงของวัสดุ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

ระบบรายงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สถาบันวิจัยและพัฒนา 2553

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 98      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   98   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 98      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   98   หน้า