ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ค้นหา

ค้นหาต่อจากผลลัพธ์

กลุ่มหน่วยงาน

หน่วยงานย่อย

เลือกปี : -     

ค้นหา ภายในหน่วยงานหลัก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

ผลการค้นหาทั้งหมด 1,120 รายการ จาก 94 หน้า

ศักยภาพการผลิตและคุณสมบัติของไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลสจากเส้นใยปาล์ม

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2551

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงามจากผลมังคุด

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2551

การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานการผลิตเนื้อกระบือคุณภาพดี

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2551

การผลิตไบโอดีเซลโดยกระบวนการกระตุ้นด้วยเอนไซม์ไลเพส

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2551

ปรับปรุงคุณภาพ พด.1 พด.2 พด.3 เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตร

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2550

การศึกษาวัคซีนเพื่อควบคุมโรคไข้หวัดนกในประเทศไทย

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2550

ประดิษฐ์คิดค้นสารฝนหลวง E-Substance เป็นนวัตกรรมใหม่

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2550

โครงการวิจัยพัฒนาแพะเนื้อพันธุ์ไทยในภาคใต้เชิงพาณิชย์

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 2550

กลุ่มหน่วยงาน

จำแนกตามปี

ภูมิภาค

นักวิจัย

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน CSV

เลือกหน้า : 1 - 94      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 100 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   94   หน้า

กรุณาเลือกเลขที่หน้า ที่ต้องการออกรายงาน PDF

เลือกหน้า : 1 - 94      เลือกได้ไม่เกินครั้งละ 5 หน้าเท่านั้น     
-    จากทั้งหมด   94   หน้า