ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท
นักวิจัย : เกรียงศักดิ์ เตมีย์
คำค้น : การจัดกลุ่มข้อมูล , Ellipsoidal Conditions , , Clustering with XCS
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2556
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท

บรรณานุกรม :
เกรียงศักดิ์ เตมีย์ . (2556). เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงศักดิ์ เตมีย์ . 2556. "เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เกรียงศักดิ์ เตมีย์ . "เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2556. Print.
เกรียงศักดิ์ เตมีย์ . เงื่อนไขแบบวงรีในการจัดกลุ่มข้อมูลด้วยระบบการเรียนรู้ของตัวจำแนกประเภท. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2556.