ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก
นักวิจัย : ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ
คำค้น : nest-site , , บ้านรังนก , the white-nest swiftlet
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก

บรรณานุกรม :
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . (2552). การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . 2552. "การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . "การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
ศุภลักษณ์ วิรัชพินทุ . การพัฒนาพื้นที่สร้างรังของนกแอ่นกินรังในบ้านรังนก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.