ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด
นักวิจัย : ศศิธร พุมดวง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศศิธร พุมดวง . (2554). ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิธร พุมดวง . 2554. "ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศศิธร พุมดวง . "ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
ศศิธร พุมดวง . ผลของดนตรีจังหวะมาร์ชและจังหวะรื่นเริงต่อระยะเวลาในการคลอด ความรู้สึกมีพลัง การควบคุมตนเอง และความกลัวการคลอดของมารดาในระยะที่ 2 ของการคลอด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.