ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ
นักวิจัย : รักษ์เกียรติ จิรันธร , ชินัทยา ศิลธรรม , ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ , กฤษชัย ทวีค้ำคูณ , ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ชินัทยา ศิลธรรม , ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ , กฤษชัย ทวีค้ำคูณ , ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . (2552). ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ชินัทยา ศิลธรรม , ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ , กฤษชัย ทวีค้ำคูณ , ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . 2552. "ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ชินัทยา ศิลธรรม , ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ , กฤษชัย ทวีค้ำคูณ , ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . "ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
รักษ์เกียรติ จิรันธร , ชินัทยา ศิลธรรม , ขวัญชนก เทอดกิติวรางค์ , กฤษชัย ทวีค้ำคูณ , ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร . ทัศนคติของประชาชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ที่มีต่อร้านยาคุณภาพ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.