ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล
นักวิจัย : ปริญญา เฉิดโฉม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปริญญา เฉิดโฉม . (2553). ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา เฉิดโฉม . 2553. "ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปริญญา เฉิดโฉม . "ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ปริญญา เฉิดโฉม . ดีมานด์ของตลาดผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะและแกะในตลาดระดับกลางของผู้บริโภคมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีศึกษา: จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา และสตูล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.