ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก
นักวิจัย : ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุกฤทธิรา รัตนวิไล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุกฤทธิรา รัตนวิไล . (2553). โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุกฤทธิรา รัตนวิไล . 2553. "โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุกฤทธิรา รัตนวิไล . "โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ผกามาศ เจษฎ์พัฒนานนท์ , เบญจมาส เชียรศิลป์ , สุกฤทธิรา รัตนวิไล . โครงการการผลิตพลังงานทดแทนจากสาหร่ายขนาดเล็ก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.