ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน
นักวิจัย : วิชาญ เกตุจินดา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
วิชาญ เกตุจินดา . (2553). การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชาญ เกตุจินดา . 2553. "การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วิชาญ เกตุจินดา . "การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
วิชาญ เกตุจินดา . การพัฒนายาเม็ดทีโอฟิลลีนในรูปแบบหลายชั้น โดยใช้เพคติน และไฮดรอกซีโพรพิลเมทิลเซลลูโลส สำหรับการนำส่งยาจำเพาะสู่ลำไส้ใหญ่ส่วนโคลอน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.