ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping
นักวิจัย : เบญจมาส เชียรศิลป์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
เบญจมาส เชียรศิลป์ . (2552). การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . 2552. "การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . "การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
เบญจมาส เชียรศิลป์ . การพัฒนาการผลิตบิวทานอลชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังและวัสดุเศษเหลือโดยการเลี้ยงเชื้อผสมระหว่าง Clostridium sp. และ Bacillus sp. ในระบบการผลิตแบบกะและกึ่งกะที่มีระบบเก็บเกี่ยวผลิตภัณฑ์โดย gas stripping. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.