ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก
นักวิจัย : ประภาพร บุญมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

         การศึกษานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้แป้งสาคูและน้ำมันเสม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุง แป้งสาคูถูกนำมาศึกษาสมบัติทางกายภาพ-เคมีและสมบัติเฉพาะตามข้อกำหนดใน มอก. 443-2525 ทุกตัวอย่างมีสมบัติใกล้เคียงกัน อนุภาคแป้งสาคูมีรูปร่างเป็นทรงรีส่งผลให้ไหลและกระจายตัวได้ไม่ดี ดังนั้นการใช้สารช่วยอื่นในตำรับแป้งฝุ่นโรยตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็น น้ำมันเสม็ดขาวได้จากการกลั่นใบเสม็ดขาว ปริมาณที่ได้ต่ำมาก (ร้อยละ 0.59 โดยปริมาตรต่อน้ำหนัก) และน้ำมันเสม็ดขาวที่สกัดได้ไม่มีฤทธิ์ไล่ยุง ซึ่งอาจเนื่องมาจากสภาพ-แวดล้อมของแหล่งปลูก แป้งฝุ่นโรยตัวที่ประกอบด้วยแป้งสาคูร้อยละ 60 น้ำมันเสม็ดขาวร้อยละ 15 ทัลคัม ร้อยละ 15 และแมกนีเซียมคาร์บอเนตร้อยละ 10 มีลักษณะที่ดีแต่ไม่มีฤทธิ์ไล่ยุง อย่างไรก็ตาม สูตรตำรับแป้งฝุ่นนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสารไล่ยุงประเภทน้ำมันหอมระเหยอื่น

บรรณานุกรม :
ประภาพร บุญมี . (2553). การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร บุญมี . 2553. "การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภาพร บุญมี . "การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
ประภาพร บุญมี . การผลิตแป้งฝุ่นไล่ยุงที่ใช้แป้งสาคูและน้ำมันเม็ดขาวเป็นวัตถุดิบหลัก. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.