ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน
นักวิจัย : สงวน ลือเกียรติบัณฑิต
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต . (2553). การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต . 2553. "การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต . "การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สงวน ลือเกียรติบัณฑิต . การเปรียบเทียบอุบัติการณ์ drug-induced electrolyte imbalance โดยใช้สัญญาณเตือนภัย (trigger alert method) และวิธีสืบค้นจากเวชระเบียน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.