ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน
นักวิจัย : สมคิด เพชรชาตรี , ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ , กรกมล รุกขพันธ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมคิด เพชรชาตรี , ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ , กรกมล รุกขพันธ์ . (2552). การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมคิด เพชรชาตรี , ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ , กรกมล รุกขพันธ์ . 2552. "การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมคิด เพชรชาตรี , ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ , กรกมล รุกขพันธ์ . "การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สมคิด เพชรชาตรี , ธัญวรัตม์ อุนทรีจันทร์ , กรกมล รุกขพันธ์ . การขยายเครือข่ายเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการวัคซีน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.