ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว
นักวิจัย : วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ
คำค้น : ,อาบาญ่า, , ขาวดอกมะลิ 105, , , ข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 , ความต้านทาน, , ชัยนาท 1 , แมลงบั่ว
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2555
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว

บรรณานุกรม :
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . (2555). ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . 2555. "ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . "ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2555. Print.
วีรเทพ พงษ์ประเสริฐ . ความต้านทานของข้าวสายพันธุ์ปรับปรุง BC4F3-4 ((อาบาญ่า/ขาวดอกมะลิ 105) X ชัยนาท 1) กับแมลงบั่ว. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2555.