ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน
นักวิจัย : อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ . (2548). โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ . 2548. "โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ . "โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ . โครงการสำรวจระดับแอนติบอดีต่อเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้าเทียมในฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรเชียงใหม่ ลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.