ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2545). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2545. "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การให้บริการจัดการดูแลสุขภาพและผลผลิตให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสาชิกกลุ่ม/สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.