ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2548). การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2548. "การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . การทดสอบประสิทธิภาพของยาจุ่มหัวนมที่ส่วนผสม iodophor ในการป้องกันการติดเชื้อเข้าเต้านมเพื่อป้องกันโรคเข้านมอักเสบ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.