ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย
นักวิจัย : สุวิชัย โรจนเสถียร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุวิชัย โรจนเสถียร . (2551). ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . 2551. "ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุวิชัย โรจนเสถียร . "ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สุวิชัย โรจนเสถียร . ระบบเฝ้าระวังและประกันคุณภาพสำหรับการผลิตน้ำนมดิบคุณภาพดีของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือตอนบนของไทย. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.