ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน
นักวิจัย : สุรีรัตน์ หนูมี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สุรีรัตน์ หนูมี . (2550). การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีรัตน์ หนูมี . 2550. "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุรีรัตน์ หนูมี . "การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
สุรีรัตน์ หนูมี . การศึกษาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคออร์นิโธแบคเทอริโอซิสและการพิสูจน์เชื้อOrnithobacterium rhinotracheale (ORT) ในไก่เนื้อที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่และไก่เนื้อพ่อแม่พันธุ์ที่เลี้ยงในเขตจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.