ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ
นักวิจัย : ฉัตรชัย สารชัย
คำค้น : โรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ , วัคซีนป้องกันโรค , วิตามีนซี , กระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกัน , เนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋า
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ

บรรณานุกรม :
ฉัตรชัย สารชัย . (2545). การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉัตรชัย สารชัย . 2545. "การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ฉัตรชัย สารชัย . "การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
ฉัตรชัย สารชัย . การศึกษาผลของวิตามีนซี ในการกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันและการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาของเนื้อเยื่อต่อมเบอร์ซ๋าในไก่เนื้อที่ได้รับการทำวัคซีนป้องกันโรคเบอร์ซ่าอักเสบติดต่อ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.