ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ
นักวิจัย : กรกนก อิงคนินันท์
คำค้น : สมุนไพรพรมมิ , เพิ่มความจำบำรุงสมอง , พัฒนาสมุนไพร , Herbs , Development , Research Project , สมุนไพรไทย
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ

บรรณานุกรม :
กรกนก อิงคนินันท์ . (2549). โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกนก อิงคนินันท์ . 2549. "โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กรกนก อิงคนินันท์ . "โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
กรกนก อิงคนินันท์ . โครงการแผนงานวิจัยการศึกษาพัฒนาสมุนไพรพรมมิ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.