ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล
นักวิจัย : นิรันดร์ หันไชยุงวา , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , กษมา เจนวิจิตร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2545
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
นิรันดร์ หันไชยุงวา , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , กษมา เจนวิจิตร . (2545). การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , กษมา เจนวิจิตร . 2545. "การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , กษมา เจนวิจิตร . "การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2545. Print.
นิรันดร์ หันไชยุงวา , กุลเชษฐ์ เพียรทอง , กษมา เจนวิจิตร . การอบแห้งข้าวเปลือกดโดยใช้ก๊าชชีวมวล. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2545.