ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน
นักวิจัย : ธีรวุฒิ มาประชา , วรงค์ นัยวินิจ , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2543
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ธีรวุฒิ มาประชา , วรงค์ นัยวินิจ , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . (2543). การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรวุฒิ มาประชา , วรงค์ นัยวินิจ , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . 2543. "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ธีรวุฒิ มาประชา , วรงค์ นัยวินิจ , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . "การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2543. Print.
ธีรวุฒิ มาประชา , วรงค์ นัยวินิจ , กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ . การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้แดงอุบลและการศึกษาการเจริญเติบโตของต้นอ่อนในโรงเรือน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2543.