ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม
นักวิจัย : วสันต์ หล้าสร้อย , หัสวิภา หมายมั่น , จินตนา เหล่าไพบูลย์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
วสันต์ หล้าสร้อย , หัสวิภา หมายมั่น , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . (2548). การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วสันต์ หล้าสร้อย , หัสวิภา หมายมั่น , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . 2548. "การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
วสันต์ หล้าสร้อย , หัสวิภา หมายมั่น , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . "การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
วสันต์ หล้าสร้อย , หัสวิภา หมายมั่น , จินตนา เหล่าไพบูลย์ . การผลิตวัสดุเทอร์โมเมสเซนซ์ชนิดลิเธียมฟลูออไรด์ : แมกนีเซียมคอปเปอร์ฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการวัดรังสีด้านการแพทย์และอุตสาหกรรม. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.