ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี
นักวิจัย : ประภัสสร บุษหมั่น
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ประภัสสร บุษหมั่น . (2550). การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภัสสร บุษหมั่น . 2550. "การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ประภัสสร บุษหมั่น . "การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
ประภัสสร บุษหมั่น . การควบคุมไรไข่ปลาศัตรูเห็ดขอนขาวด้วยแบคทีเรียที่อาศัยร่วมกับไส้เดือนฝอยต่อโดยชีววิธี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.