ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์
นักวิจัย : อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี
คำค้น : พระสถูป, , พระสถูปสาขา , พระสถูปช้างล้อม , อุทยานประวัติศาสตร์ , , historic park. , elephant
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์

บรรณานุกรม :
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . (2551). โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . 2551. "โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . "โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
อนัสพงษ์ ไกรเกรียงศรี . โครงการพระสถูปสาขา กรณีศึกษาพระสถูปช้างล้อมในเขตอุทยานประวัติศาสตร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.