ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
นักวิจัย : ภัทรียา วิสัยจร , มณฑา จาฏุพจน์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2541
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ภัทรียา วิสัยจร , มณฑา จาฏุพจน์ . (2541). การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรียา วิสัยจร , มณฑา จาฏุพจน์ . 2541. "การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ภัทรียา วิสัยจร , มณฑา จาฏุพจน์ . "การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2541. Print.
ภัทรียา วิสัยจร , มณฑา จาฏุพจน์ . การศึกษาทัศนคติและความคิดเห็นของนักศึกษาต่อแบบเรียนและกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2541.