ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ
นักวิจัย : สมใจ โค้วสุรัตน์ , วีรณา สินสวัสดิ์ , สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สุรีพร เกตุงาม
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2548
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สมใจ โค้วสุรัตน์ , วีรณา สินสวัสดิ์ , สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สุรีพร เกตุงาม . (2548). การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมใจ โค้วสุรัตน์ , วีรณา สินสวัสดิ์ , สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สุรีพร เกตุงาม . 2548. "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สมใจ โค้วสุรัตน์ , วีรณา สินสวัสดิ์ , สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สุรีพร เกตุงาม . "การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2548. Print.
สมใจ โค้วสุรัตน์ , วีรณา สินสวัสดิ์ , สุรีพร เกตุงาม , สรศักดิ์ มณีขาว , สุรีพร เกตุงาม . การประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมของสายพันธุ์งาในประเทศไทยโดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลดีเอ็นเอ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2548.