ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด
นักวิจัย : อุนิตษา สังข์เกตุ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2550
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
อุนิตษา สังข์เกตุ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา . (2550). โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุนิตษา สังข์เกตุ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา . 2550. "โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
อุนิตษา สังข์เกตุ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา . "โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2550. Print.
อุนิตษา สังข์เกตุ , อมรรัตน์ พงศ์ดารา . โครงสร้างพื้นฐานไบโอกริดด้วยเทคโนโลยีมายกริด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2550.