ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ
นักวิจัย : สาระ บำรุงศรี
คำค้น : ต่างประเทศ , คลื่นเสียง , ผู้เชี่ยวชาญ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
สาระ บำรุงศรี . (2551). โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . 2551. "โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สาระ บำรุงศรี . "โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สาระ บำรุงศรี . โครงการเพื่อไปฝึกอบรมเกี่ยวกับการวิเคราะห์คลื่นเสียงร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศ. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.