ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA
นักวิจัย : ขวัญ นวลเจริญ , จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ขวัญ นวลเจริญ , จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . (2551). ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญ นวลเจริญ , จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . 2551. "ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ขวัญ นวลเจริญ , จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . "ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ขวัญ นวลเจริญ , จารุวัฒน์ นภีตะภัฏ . ความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการของกลุ่มชนิดทับซ้อนของปลาหมึกกระดองลายเสือ,Sepia pharaonis Ehrenberg,1831,จากคาบสมุทรไทยในเชิงอณูวิทยาของยีน 16S rDNA. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.