ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์
นักวิจัย : สถาพร พฤฒิพรรลาย
คำค้น : เส้นขนแฮมสเตอร์ , อวัยวะ , การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีน
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สถาพร พฤฒิพรรลาย . (2551). การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สถาพร พฤฒิพรรลาย . 2551. "การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สถาพร พฤฒิพรรลาย . "การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
สถาพร พฤฒิพรรลาย . การวัดปริมาณเมทแอมเฟตามีนในอวัยวะภายในและเส้นขนแฮมสเตอร์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.