ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส
นักวิจัย : ศักย์ชิน บุญถวิล
คำค้น : สนามไฟฟ้าแบบ , จำลองแรงทางไฟฟ้า , เซลล์กลุ่มที่แขวนลอย , งานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส , คลื่นเดินทาง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2560
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
ศักย์ชิน บุญถวิล . (2560). การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักย์ชิน บุญถวิล . 2560. "การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ศักย์ชิน บุญถวิล . "การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2560. Print.
ศักย์ชิน บุญถวิล . การพัฒนาแบบจำลองแรงทางไฟฟ้าสำหรับเซลล์กลุ่มที่แขวนลอยในสนามไฟฟ้าแบบคลื่นเดินทางเพื่องานไดอิเล็กโทรฟอเรซิส. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2560.