ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.
นักวิจัย : ปรียานุช บวรเรืองโรจน์
คำค้น : corn-milk, yoghurt, streptocaccusthermophilis, lactabacillusbulgaricus,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . (2551). การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894..
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . 2551. "การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . "การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
ปรียานุช บวรเรืองโรจน์ . การผลิตโยเกิร์ตน้ำนมข้าวโพดโดยใช้ Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus TISTR 892 และ Streptococcus thermophilus TISTR 894.. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.