ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง
นักวิจัย : Stuart Parsons , สาระ บำรุงศรี
คำค้น : ภาคใต้ , อาศัยคลื่นเสียง , ประเทศไทย , ค้างคาวกินแมลง , การจำแนก
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
Stuart Parsons , สาระ บำรุงศรี . (2551). การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Stuart Parsons , สาระ บำรุงศรี . 2551. "การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
Stuart Parsons , สาระ บำรุงศรี . "การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
Stuart Parsons , สาระ บำรุงศรี . การจำแนกชนิดค้างคาวกินแมลงในภาคใต้ของประเทศไทย โดยอาศัยคลื่นเสียง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.