ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT
นักวิจัย : จินตมาศ สุวรรณจรัส
คำค้น : ฮอร์โมนAPGW , ที่ถูกชักนำ , หอยหวานแปลงเพศ , กระบวน , เซลล์สืบพันธุ์ , Imposex , Babylonia , arelatalink , Amide
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2547
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
จินตมาศ สุวรรณจรัส . (2547). กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตมาศ สุวรรณจรัส . 2547. "กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
จินตมาศ สุวรรณจรัส . "กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2547. Print.
จินตมาศ สุวรรณจรัส . กระบวนการสร้างเซลล์สืบพันธุ์และการทำงานของฮอร์โมนAPGW amide ในหอยหวานแปลงเพศ (imposex) Babylonia arelata(link, 1807) ที่ถูกชักนำด้วยสาร TBT. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2547.