ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร
นักวิจัย : กาญจนา พรพินินวรกิจ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ , อนุชิต จูฑะพุทธิ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คำค้น : แพทย์โรค , การรักษา , การทำวิจัยสหสถาบัน , ทางเดินอาหาร , ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง , ศึกษาแบบ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2549
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
กาญจนา พรพินินวรกิจ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ , อนุชิต จูฑะพุทธิ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . (2549). การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา พรพินินวรกิจ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ , อนุชิต จูฑะพุทธิ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . 2549. "การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
กาญจนา พรพินินวรกิจ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ , อนุชิต จูฑะพุทธิ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . "การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2549. Print.
กาญจนา พรพินินวรกิจ , จุฬาภรณ์ ลิมวัฒนานนท์ , ชุติมา ประมูลสินทรัพย์ , อนุชิต จูฑะพุทธิ , ทวีศักดิ์ แทนวันดี , ธีระ พิรัชวิสุทธิ์ . การศึกษาผลของการรักษาในผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบบีเรื้อรัง ศึกษาแบบการทำวิจัยสหสถาบันของแพทย์โรคระบบทางเดินอาหาร. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2549.