ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075
นักวิจัย : สุธาดา ชาญณรงค์ , เจษฎา วรรณสินธุ์ , ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร
คำค้น : จุลภาค , ทางความร้อน , ผลต่อสมบัติเชิงกล , อะลูมิเนียมหล่อกึ่ง
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธาดา ชาญณรงค์ , เจษฎา วรรณสินธุ์ , ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร . (2553). อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาดา ชาญณรงค์ , เจษฎา วรรณสินธุ์ , ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร . 2553. "อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธาดา ชาญณรงค์ , เจษฎา วรรณสินธุ์ , ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร . "อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุธาดา ชาญณรงค์ , เจษฎา วรรณสินธุ์ , ศิริกุล วิสุทธิ์เมธางกูร . อิทธิพลของกระบวนการทางความร้อนที่มีผลต่อสมบัติเชิงกลและโครงสร้างจุลภาค ของ อะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 7075. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.