ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน
นักวิจัย : รัตนา จริยาบูรณ์ , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์
คำค้น : ชุมชน , กำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ , ก๊าซชีวภาพ
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
รัตนา จริยาบูรณ์ , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . (2552). ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา จริยาบูรณ์ , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . 2552. "ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
รัตนา จริยาบูรณ์ , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . "ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
รัตนา จริยาบูรณ์ , จรรยา อินทมณี , จรัญ บุญกาญจน์ . ระบบกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากก๊าซชีวภาพสำหรับชุมชน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.