ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR
นักวิจัย : พจชนาถ พัทบุรี
คำค้น : multiplex real-time PCR, porcine-canine DNA detection,
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
พจชนาถ พัทบุรี . (2552). ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจชนาถ พัทบุรี . 2552. "ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
พจชนาถ พัทบุรี . "ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
พจชนาถ พัทบุรี . ตรวจหาการปนเปื้อน Porcive/Canine DNA ในอาหารฮาลาลด้วย Multiplese Real-time PCR. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.