ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด
นักวิจัย : สุธน แซ่ว่อง , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , สินชัย กมลภิวงศ์
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2552
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธน แซ่ว่อง , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , สินชัย กมลภิวงศ์ . (2552). โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธน แซ่ว่อง , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , สินชัย กมลภิวงศ์ . 2552. "โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธน แซ่ว่อง , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , สินชัย กมลภิวงศ์ . "โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2552. Print.
สุธน แซ่ว่อง , ธัชชัย เอ้งฉ้วน , สินชัย กมลภิวงศ์ . โครงการ UCC แบบมาตรฐานเปิด. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2552.