ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
นักวิจัย : สุธรรม นิยมวาส , ทัศน์ชพร สถาพร
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธรรม นิยมวาส , ทัศน์ชพร สถาพร . (2553). การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส , ทัศน์ชพร สถาพร . 2553. "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธรรม นิยมวาส , ทัศน์ชพร สถาพร . "การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุธรรม นิยมวาส , ทัศน์ชพร สถาพร . การสังเคราะห์และศึกษาลักษณะของวัสดุผสมโลหะออกไซด์ BaTiO3 โดยวิธีปฏิริยาก้าวหน้าด้วยตัวเองที่อุณหภูมิสูง. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.