ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน
นักวิจัย : สัตยา บุญรัตนชู , อุทัย ไทยเจริญ , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , วชิราภรณ์ ทองบุญ , ทรงสุดา พรหมทอง , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , ทรงสุดา พรหมทอง
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2554
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สัตยา บุญรัตนชู , อุทัย ไทยเจริญ , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , วชิราภรณ์ ทองบุญ , ทรงสุดา พรหมทอง , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , ทรงสุดา พรหมทอง . (2554). การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สัตยา บุญรัตนชู , อุทัย ไทยเจริญ , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , วชิราภรณ์ ทองบุญ , ทรงสุดา พรหมทอง , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , ทรงสุดา พรหมทอง . 2554. "การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สัตยา บุญรัตนชู , อุทัย ไทยเจริญ , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , วชิราภรณ์ ทองบุญ , ทรงสุดา พรหมทอง , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , ทรงสุดา พรหมทอง . "การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554. Print.
สัตยา บุญรัตนชู , อุทัย ไทยเจริญ , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , วชิราภรณ์ ทองบุญ , ทรงสุดา พรหมทอง , วราภรณ์ รัศมีผะกาย , ทรงสุดา พรหมทอง . การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ำมันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2554.