ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์
นักวิจัย : สุธีมนต์ นวลแก้ว , วิลาวัลย์ เผือกชาย , กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล , ณัฏฐภพ ร่มเย็น , กชกร สุขจันทร์ , สนั่น ศุภธีรสกุล
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2553
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย :

-

บรรณานุกรม :
สุธีมนต์ นวลแก้ว , วิลาวัลย์ เผือกชาย , กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล , ณัฏฐภพ ร่มเย็น , กชกร สุขจันทร์ , สนั่น ศุภธีรสกุล . (2553). การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธีมนต์ นวลแก้ว , วิลาวัลย์ เผือกชาย , กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล , ณัฏฐภพ ร่มเย็น , กชกร สุขจันทร์ , สนั่น ศุภธีรสกุล . 2553. "การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
สุธีมนต์ นวลแก้ว , วิลาวัลย์ เผือกชาย , กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล , ณัฏฐภพ ร่มเย็น , กชกร สุขจันทร์ , สนั่น ศุภธีรสกุล . "การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2553. Print.
สุธีมนต์ นวลแก้ว , วิลาวัลย์ เผือกชาย , กนกกาญจน์ ภูมิทักษิณากุล , ณัฏฐภพ ร่มเย็น , กชกร สุขจันทร์ , สนั่น ศุภธีรสกุล . การศึกษาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน : กรณีศึกษาหมอผล ช่วยรักษ์. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2553.