ridm@nrct.go.th   ระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย   รายการโปรดที่คุณเลือกไว้

การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1

หน่วยงาน ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รายละเอียด

ชื่อเรื่อง : การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1
นักวิจัย : เบญจมาภรณ์ พิมพา , ผกาวัลย์ ชูเชิด , สุรัตน์วดี ชูโชติ , นงเยาว์ เมืองดี , เสาวลักษณ์ ยี่สุ่นศรี
คำค้น : -
หน่วยงาน : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ร่วมงาน : -
ปีพิมพ์ : 2551
อ้างอิง : -
ที่มา : -
ความเชี่ยวชาญ : -
ความสัมพันธ์ : -
ขอบเขตของเนื้อหา : -
บทคัดย่อ/คำอธิบาย : -
บรรณานุกรม :
เบญจมาภรณ์ พิมพา , ผกาวัลย์ ชูเชิด , สุรัตน์วดี ชูโชติ , นงเยาว์ เมืองดี , เสาวลักษณ์ ยี่สุ่นศรี . (2551). การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1.
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาภรณ์ พิมพา , ผกาวัลย์ ชูเชิด , สุรัตน์วดี ชูโชติ , นงเยาว์ เมืองดี , เสาวลักษณ์ ยี่สุ่นศรี . 2551. "การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1".
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
เบญจมาภรณ์ พิมพา , ผกาวัลย์ ชูเชิด , สุรัตน์วดี ชูโชติ , นงเยาว์ เมืองดี , เสาวลักษณ์ ยี่สุ่นศรี . "การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1."
    กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2551. Print.
เบญจมาภรณ์ พิมพา , ผกาวัลย์ ชูเชิด , สุรัตน์วดี ชูโชติ , นงเยาว์ เมืองดี , เสาวลักษณ์ ยี่สุ่นศรี . การศึกษาผลของการอบไอน้ำที่มีต่อลักษณะทางเคมีและกายภาพของปาล์มน้ำมันพันธุ์สุราษฏร์ธานี 1. กรุงเทพมหานคร : ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี; 2551.